staander.nl

portfolio

“Een mooi visitekaartje, dat is wat we willen. Het moet een duidelijke en representatieve website zijn, maar wel net iets anders dan anders. Dit waren de wensen die we bij Studio148 neerlegden. Al gauw bleek dat zij in staat waren om onze gedachten werkbaar en concreet te maken. Studio148 staat enorm open voor eigen inbreng en zijn flexibel genoeg om meerdere ideeën visueel te maken. Hun suggesties, kritische vragen en expertise zorgen ervoor dat het traject vlot verloopt en er focus blijft op resultaat en oplevering. Het was voor ons een prettige samenwerking en een open en eerlijke manier van communiceren. Samengevat: zij brengen precies datgene wat je nodig hebt tijdens de ontwikkeling van je website.”

Niet alleen wij, maar ook onze markt reageert enthousiast op onze website. Het resultaat waar we op hoopten!
Bedankt Studio148!

Deborah Koogje, Directie

 

bezoek de website