staander.nl

“Een mooi visitekaartje, dat is wat we willen. Het moet een duidelijke en representatieve website zijn, maar wel net iets anders dan anders. Dit waren de wensen die we bij Studio148 neerlegden. Al gauw bleek dat zij in staat waren om onze gedachten werkbaar en concreet te maken. Studio148 staat enorm open voor eigen inbreng en zijn flexibel genoeg om meerdere ideeën visueel te maken. Hun suggesties, kritische vragen en expertise zorgen ervoor dat het traject vlot verloopt en er focus blijft op resultaat en oplevering. Het was voor ons een prettige samenwerking en een open en eerlijke manier van communiceren. Samengevat: zij brengen precies datgene wat je nodig hebt tijdens de ontwikkeling van je website.”

Niet alleen wij, maar ook onze markt reageert enthousiast op onze website. Het resultaat waar we op hoopten!
Bedankt Studio148!

Deborah Koogje, Directie

 

bezoek de website

lavorofatto.it

“We’ve been working with Studio148 for almost three years now and we couldn’t be happier with our choice. The cooperation has been smooth and efficient since day one, all problems and needs have always been managed efficiently and effectively. We know them as reliable and capable people, with a huge know-how, always there when you need them. Their skills and expertise have been essentials throughout our project. As it was for us, I’m sure Studio148 will help you achieve your goals, whatever they might be.”

 

ctalents.nl

“Wij hadden al wat ideeën over de vormgeving van de website echter wisten wij niet hoe wij dit moesten vertalen naar een website. Studio148 heeft ons erg goed begeleid in het proces van begin tot het einde. Zij hebben rekening gehouden met onze visie en uitstraling en samen hebben wij onze ideeën vertaald naar de website. Wij zijn erg blij met het eindresultaat en zullen daarom deze samenwerking voortzetten.”

bezoek de website

solliciteren
meteenfilmpje.nl

“Studio148 is vanaf het begin enorm betrokken geweest bij het oprichten van ons platform:
solliciterenmeteenfilmpje.nl. Het ambitieuze team van Studio148 kijkt met een frisse blik op het concept. Zij hebben vele ideeën en feedback aangedragen. Wij waarderen het enorm wanneer er eerlijke en kritische reacties komen. Wij willen graag “een stap vooruit denken” en Studio148 levert hierbij een belangrijke bijdrage. Voor de toekomst hebben wij nog veel belangrijke stappen te maken en uiteraard doen wij dit samen met Studio148.”

Rob Meijer, Directie

cthecity.nl

“Wij hebben zelf geen verstand van websites maar dankzij studio148 zijn wij veel te weten gekomen. Ze hebben goed naar onze wensen geluisterd en deze vertaald naar een fantastische website. Studio148 is prettig om mee samen te werken en deze samenwerking zullen wij zeker voortzetten.”

 

bezoek de website

fytopro.nl

“Wij willen hierbij Studio148 bedanken voor haar inzet. Vanaf de ontwikkeling tot de realisatie van www.fytopro.nl  zijn wij goed begeleid. De flexibiliteit van Studio148 heeft ons gesterkt in de dynamiek die bij de ontwikkeling van een website komt kijken. Een betrouwbare partner!”

Mark Hogendoorn, Directie

 

bezoek de website

huisdierenbox.nl

“Studio148 heeft ons enorm geholpen. Wij zijn van huis uit helemaal niet technisch maar zij hebben ons op een zeer prettige manier door het gehele traject bijgestaan. Het eindresultaat mag er dan ook zijn! Bij toekomstige concepten zullen wij ons zeker weer richten tot Studio148. Bedankt!”

 

Bezoek de website